torstai 21. maaliskuuta 2013

KappAhl
Kappahl on ruotsalainen yritys, joka myy vaatteita ja muita pukeutumiseen liittyviä tuotteita naisille, miehille ja lapsille.Kappahlin tuoteryhmä suuntautuu enemmän 30-50 vuotiaille perheellisille naisille.  KappAhlilla on noin 400 myymälää ainakin viidessä eri maassa mm. Kiinassa, Bangladeshissa, Pohjoismaissa ja Turkissa.

Tämän yrityksen perusti vuonna 1953 Per-Olof Ahl.Yrityksen nimi tulee sanaliitosta Kappa-ahl; kappa tarkoittaa naisten päällystakkia. Kappahlin ensimmäinen menestystuoteryhmä oli halvat, mutta laadukkaat naisten päällystakit. 
KappAhlin liikeidena on "hintansa arvoista muotia monille ihmisille".Liikkeen tehtävänä on antaa ihmisille mahdollisuus pukeutua hyvin.
Kappahlin vaatteet ovat omien suunnittelijoidemme käsialaa. Liike myy vuosittain noin 60 miljoonaa vaatekappaletta. KappAhlista tuli vuonna 1999 ensimmäinen ympäristösertifioitu muotiketju.Kappahl ei kuitenkaan omista omia tehtaita, liike on maailmalla toimivien riippumattomien valmistajien asiakas- yksi monista.

KappAhlin toiminta perustuu käyttäytymisohjeistoomme (Code of Conduct, CoC).Tämä perustuu mm. YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, YK:n sopimukseen lasten oikeuksista sekä ILO:n työoikeuksia ja työoloja koskeviin sopimuksiin.
KappAhl vaatteiden valmistuksen on oltava laadukasta. Liike laati ensimmäiset käyttätymisoohjeiston toimittajille jo vuonna 1997. Tämä ohjeisto kattaa monia alueita, esimerkiksi työolosuhteet, terveys ja turvallisuus, sekä lapsityövoiman käyttöä, palkkoja ja työaikoja. Tämän sopimuksen myötä varmistetaan, että toimittajat noudattavat ohjeistoa lähettämällä tarkastajia toimittajille ja käyttämällä ulkopuolisia auditointiyhtiöitä. KappAhl pyrkii yhdessä heidän toimittajien kanssa, että tuotteiden laatu on aina korkea, jotta asiakkaat pystyvät aina ostamaan turvallisin mielin Kappahlista. Tämän myötä KappAhl on laatinut oman  ``Test & Manufacturing Guide”  ohjeiston, jonka vaatimuksia toimittajat ovat sitoutuneet noudattamaan täysin.

KappAhl kasvaa 25-30 myymälän vuosivauhtia. Hyvän kannattavuuden säilyttävän kasvun tavoitteet olla jatkuvasti hyvä bruttomarginaali, tehoistettu myymäläverkon laajeneminen, myymälöiden myynnin jatkuva kehitys ja toiminnan laajentaminen uusille markkinoille,

Kappahlin markkinointi on monipuolista, KappAhlilla on oma clubikortti, jonka kanssa saa melkein joka viikko alennuksia. Clubijäsennyyden myötä KappAhlista saa mainoksia ja lehtiä, joista saa alennuskuponkeja todella usein. Alennuksia saa myös sähköpostitse ja tekstiviesteinä.
KappAhlilla on myös yhden liikkeen omia alennuksia, jotka voivat tulla esimerkiksi liikeen olin paikan, yhteiseen paikkakunnan omaan lehteen. 
KappAhlil markkinoi itseään radioissa, televiisiossa, lehdissä, ja internetissä. KappAhlilla on omat internetsivut, sivuilla KappAhl kertoo toiminnastaan, kertoo uudet mallistot ja uutuudet. Sivuilta näkee myös myymälöissä myytävät vaatteet, mutta KappAhlilla ei ole Internet kauppaa.

KappAhl perusti vuonna 2010 yhteistyössä paikallisen Tabibur Rashid Chowdhury Health & Education Development Society (TCM) -järjestön kanssa koulutuskeskuksen, jossa naisia autetaan pääsemään pois slummista tekemään työtä vaateteollisuuteen. Koulutuskeskuksessa tarjotaan vuosittain sadalle 18–45-vuotiaalle naiselle muun muassa ompelu-, ergonomia-, turvallisuus- ja laatukoulutusta. Koulutuksella pyritään parantamaan naisten elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. Naiset oppivat luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja saavat myös henkilökohtaista hygienia-, ravinto- ja terveysohjausta sekä tietoa heille aiemmin tuntemattomista asioista. Keskuksessa päivittäin tarjottava lounas on tärkeä osa naisten kehitystä, sillä monet ovat aliravittuja koulutuksen alkaessa. Naisten hyvinvoinnin varmistamiseksi tehdään lääkärintarkastus koulutuksen alku- ja päätösvaiheessa.

Liike on visuaaliselta ilmeeltään hyvin neutraali ja perussiistejä. Mainokset ovat ilmeeltään melko klassisia ja hyvin asiallisia, sekä mainoksissa keskitytään tuotteen esille tuontiin, ei erikoisuuden tavoitteluun.Myös näyteikkunat ovat usein asiallisia ja siistejä. Harvoin esiintyy räikeitä värejä. KappAhlin tuotteet ovat myös ns klassisia, asiallisia ja rennon oloisia vaatteita. Muodikkuus ei ilmene selkeänä pintatrendien käyttönä mallistoissa. KappAhl myy vuodesta toiseen samankaltaisia tuotteita.
Tunnelmatkaan liike on koko perheen kauppa, visuaalinen markkinointi ei ole mitenkään uhkaavaa eikä kovin seksuaalista. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti